یا tagged posts

Latinx – استفاده یا عدم استفاده؟

Category: اخبار زیبایی پوست و مو | No comments

[ad_1]

خوان روئیز


خوان رویز مدیر بینش در مینتل است. او بازارهای اسپانیایی اسپانیایی و آمریکای لاتین را تجزیه و تحلیل می کند و گزارش های روشنی درباره مصرف کنندگان اسپانیایی تبار تهیه می کند و به مشتریان کمک می کند تا بازار رو به رشد اسپانیایی را در متن گروه های خود درک کنند.

اصطلاحات “اسپانیایی زبان” و “لاتین” به طور گسترده ای استفاده می شود – تقریبا به جای یکدیگر – برای توصیف بیش از 63 میلیون نفر از مردم اسپانیایی / لاتین در ایالات متحده...

Read More