پراید tagged posts

سیر تحول بازاریابی پراید و پراید

Category: اخبار زیبایی پوست و مو | No comments

[ad_1]

لیزا دوبینا


لیزا یک تحلیلگر ارشد در مینتل است که مسئول کتابخانه فرهنگ و هویت مصرف کننده است و گزارش هایی را در زمینه عوامل روانشناختی اساسی ایجاد می کند که بر نحوه شناسایی و بیان مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و همچنین رفتارهای خرید در بین گروه ها.

سال گذشته ، بسیاری از جشنواره ها و کمپین های پراید نه تنها به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 بلکه در واکنش به کشته شدن جورج فلوید و تظاهرات سیاه زندگی مهم بود که در سراسر جهان طنین انداز شد. تقاطع این رویدادهای فرهنگی ، نیاز به درگیری و تقاطع بیشتر در جشن های پراید را برجسته می کند...

Read More