مادر tagged posts

روز مادر اختیاری | Mintel.com

Category: اخبار زیبایی پوست و مو | No comments

[ad_1]

آریل هورتون


آریل هورتون یک تحلیلگر سبک زندگی و اوقات فراغت است ، مسئول انجام تحقیقات ، تجزیه و تحلیل داده ها ، و نوشتن گزارش های کامل سندیکایی مربوط به تحقیقات خانواده و همچنین شناسایی و ارزیابی روندهای اقتصادی ، مصرف کننده و صنعت اجتماعی.

پدر و مادر بودن یک کار سخت ، اما مهم است. طبق تحقیقات مینتل در مورد بازاریابی برای مادران ، از هر 10 مادر هفت نفر می گویند مهمترین کاری است که والدین انجام می دهند. کار بی پایان و عشق های بی قید و...

Read More