لبنی tagged posts

روندهای صنایع لبنی APAC

Category: اخبار زیبایی پوست و مو | No comments

[ad_1]


تیم روابط عمومی جهانی مینتل که 24 ساعت شبانه روز در دسترس است ، خوشحال است که روزنامه نگاران معتبر را برای دسترسی به تحقیقات ما فراهم می کند ، مصاحبه هایی را با تحلیل گران متخصص ما ترتیب می دهد و آخرین دیدگاه ها را در بین گروه ها و کشورها به اشتراک می گذارد.

رژیم های پروتئینی گیاهی طی سالهای اخیر به شدت مورد ترویج قرار گرفته است زیرا تولید کنندگان گوشت سنتی و شرکت های لبنیاتی به دنبال راه هایی برای تحریک مصرف کنندگان با مواد غذایی و نوشیدنی های غذایی ، سالم و برتر هستند...

Read More